Puff Buddi Mr Switch Disposable (สูบทิ้ง)

Wishlist: (0)

Puff Buddi Mr.Switch Disposable Dual Flavors จากแบรนด์ “Puff Buddi”ตัวนี้ตอบโจทย์มาก นอกจากจะให้สัมผัสการสูบที่ยอดเยี่ยมกระเทียมดองแล้ว บุหรี่ไฟฟ้าแบบใช้แล้วทิ้งรุ่น Puff Buddi Mr.Switch Disposable Dual Flavors ยังสนองความต้องการของผู้ใช้สายควันทั้งหลายได้แบบ  “2-in-1”  เพราะมีน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าบรรจุมาให้ถึง 2 กลิ่นในตัวเดียวอีกด้วย

คงเหลือ
Mr.Switch Apple ice Sold Out
Mr.Switch Lush ice 18 ชิ้น
Mr.Switch Blueberry ice Sold Out
Mr.Switch Strawberry ice Sold Out
Mr.Switch Cotton Cloud 18 ชิ้น
Mr.Switch Banana on Rock 20 ชิ้น
Mr.Switch Grape ice Sold Out

ความเห็นของลูกค้า (0 คน)

  • 0% Complete (success)
    0
  • 0% Complete (warning)
    0
  • 0% Complete (danger)
    0